„Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.” (Jn 14,6)

Készülődés során eszembe jutott a Titanic nevű hajó, amely az akkori világ talán legnagyobb és legmodernebb hajója volt, hűen bemutatva a világ berendezkedését is: kezdve a nagyon gazdagok emeletétől az egyre szegényebb rétegeken át, a szenet lapátoló munkásokig. Ezen a hajón voltak mindenféle emberek. Különböző nyelvűek, bőrszínűek és vallásúak. Volt rajta katolikus, református, anglikán, pravoszláv, zsidó, muszlim, s talán bizonnyal akadt valamilyen távol-keleti vallású is.

Ám amikor a tragédia bekövetkezett, és rengetegen odavesztek, másnap a liverpooli kikötőben csak két tábla volt kitéve sok-sok névvel. Az egyikre az volt írva: MEGMENEKÜLTEK, a másikon pedig ez állt: ELVESZETTNEK NYILVÁNÍTVA.

Megmenekültek és elveszettek.

Jézus ma is megadja nekünk a szabadságot: Te dönthetsz!

Azt mondja Jézus: élj, ahogy akarsz. Csinálj, amit akarsz. Kövess, akit akarsz. De ha üdvösségre és örök életre vágysz, nem tudsz „megkerülni”. Mert annak feltételét az Isten a bűnök bocsánatában határozta meg. Ezt pedig sem Buddha, sem Mohamed, sem a turulmadár, sem Szűz Mária, de még csak a római pápa, vagy egyetlen jó szándékú lelki vezető, esetleg pap sem tudja neked megadni.

Egyvalaki van, akiben volt annyi szeretet, hogy odaadta magát az egész teremtett világ minden bűnben elveszett emberéért engesztelő áldozatul: a názáreti Jézus Krisztus.

„…aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.” (Filippi 2, 5–11)

Jézus ma is melletted döntött, és szeretne veled együtt menni az úton. Kérdés az, hogy te szeretnél Vele együtt menni?

Tóth Krisztián

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.