„Majd Elizeus így imádkozott: URam, nyisd meg a szemét, hadd lásson! És az ÚR megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal.” (2Kir 6,17)

Teljes textus: 2Kir 6,13–17

A szemüveg felfedezése Roger Bacon angol származású ferencrendi szerzetes nevéhez fűződik, aki a 13. században élt. 1280-ban készültek el az első szövegre helyezhető olvasó lencsék, melyeknek segítségével jól el lehetett olvasni a kisebb betűket is. Kezdetben a lencsének a szemre való rögzítése sok nehézséget okozott. A mai keret használata a 19. században vált általánossá. 

Milyen jó lenne, ha nem csak ilyen szemüveg lenne, amivel a betűket, a színeket és a körülöttünk lévő világot látnánk élesebben és tisztábban, hanem lenne lelki szemüveg is. Amit ha felteszünk, lelkileg élesebben látnánk. De van ilyen szemüveg?

A mai történetünk egy ilyen szemüvegről szól. Elizeus ellen, Dótánban nagy sereg sorakozik fel. Az arám király csapatai és harci kocsijai már korán reggel minden oldalról körülvették a várost. El akarták őt fogni. Amikor Elizeus szolgája reggel felkelt és kiment a házból, meglátta a város körül felsorakozott nagy sereget. Megrémült, és így szólt az urához: Jaj,  uram! Mit tegyünk? Elizeus viszont így felelt: Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük! 

Milyen eltérő szavak. Az egyik azt mondja: jaj uram! A másik így szól: ne félj! Az egyik kétségbeesik, nem lát kiutat, a másik biztonságban érzi magát, nem retteg, sőt bizakodik. Honnan van ez a különböző látás? A különbség azért van, mert az egyiknek van lelki szemüvege, a másiknak nincs.

Milyen jellemző ez a különbség ma is. Az egyik ember kétségbeesik, a másik bizakodik. Az eltérés azért van, mert az egyik csak a láthatót látja, a másik látja a láthatatlant is. Pál apostol mondja: „mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra.“ (2Kor 4,18) Neki volt lelki szemüvege. Ezzel a szemüveggel látta az Istent. Ezért mondja olyan nagy bizalommal: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?“ (Róma 8,31) 

Van tehát ilyen szemüveg. De hogy lehet rá szert tenni? Elég a szolgának Elizeus próféta mellett lennie? Elég valaki olyan mellett lenni, akinek van ilyen szemüvege? Igen, fontos az, ha van valaki a családban, szülők, nagyszülők, testvér, akinek van ilyen szemüvege. Amikor azt mondja egy anya a nehézségekkel küzdő gyermekének: „Isten veled van, ne félj!“, akkor az édesanya látja azt, amit a gyermek még nem lát. 

Viszont attól, hogy a prófétának van lelki szemüvege, a szolga még fél. Még így kiált: jaj! Ahhoz, hogy ő is lássa a láthatatlant, hogy neki is legyen lelki szemüvege, az Istenhez kell könyörögni. Elizeus így imádkozik: „Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson! És az ÚR megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal.“

Meglátta ő is, hogy többen vannak velünk, mint ellenünk. Isten tud ilyen lelki szemüveget adni. Egyedül nála kapható. Tőle kell kérni! 

Ez a szemüveg ingyen van. Márkája pedig három betű: HIT!

Orémus Péter 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.