Manna – 2021. július 14.

Vegyetek Szentlelket

„Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívőkké lettetek?” (ApCsel 19,2)

Különböző emberek más-más életformát követnek, másféleképpen gondolkodnak, és különféle utakon járnak. Még mi, keresztyének sem vagyunk egyformák. Különbözünk egymástól gondolkodásban, életmódban, világnézetben stb. Ettől még nem válik senki se inkább, se kevésbé értékessé. Viszont van egy dolog, ami teljessé tudja tenni az ember életét: a Lélekben járás. Ezzel tetőzik be hitéletünk. De hosszú út vezet idáig.

Amikor Pál apostol missziói útja során Efezusba, egy nagyvárosba ért, hívőkre lelt. Hittek Istenben, követték törvényét, ami tükröződött életükön. Mégis volt egy nagy hiányosságuk, ami miatt nem volt teljes a hitük. Csak a János keresztségét ismerték és vették fel. Eredményesen haladtak tovább a hit útján, azonban nem jutott el hozzájuk a teljes örömhír. János tanítását követték, de nem hallottak Arról, Akire mutatott Keresztelő János: Jézusról.

Pedig Ő hitünk és egész létezésünk fókuszpontja! Ő a hit szerzője és beteljesítője (Zsid 12,2). Benne vált valóra az Atya Isten minden ígérete (2Kor 1,20). Jézus eljövetele, kereszthalála és feltámadása a legcsodálatosabb dolog, ami az emberrel történt. Benne teljesedtek ki Isten ajándékai. Ezért mindenkinek, aki meghallja az evangéliumot, megváltozik az élete, és már nem tud nem beszélni az Ő szabadításáról. Mert Jézus maga az örömhír.

Róla mondta az Atya: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok!” (Mt 17,5). S hogy mi történik akkor, amikor nem rá figyelünk? Péter elsüllyedt a hullámok között. Tamás nem látva hitetlenkedett. Azóta viszont beköszöntött pünkösd. Kitöltetett a Szentlélek, és a hitben bukdácsoló tanítványokból mártír apostolok lettek, akik számára semmi nem volt fontosabb Krisztus ügyének hirdetésénél. A Lélek teljessé tette hitüket, és vezérelte őket, hogy minél több emberhez eljusson az evangélium.

A Szentlélek életet ad, pontosabban értelmet és tartalmat ad az életnek. De ezt nem lehet kikényszeríteni. Önmagunktól nem tudjuk megszerezni a Lelket – kiérdemelni még kevésbé. Amikor Simon, a varázsló megpróbálta megvásárolni a Szentlélek erejét az apostoloktól, Péter ezt mondta neki: „Vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát!” (ApCsel 8,20)

Nem, a Szentlélek nem vásárolható meg, nem érdemelhető ki, nem szerezhető meg. Bármennyire szeretnénk, nem tudjuk teljessé tenni a magunk életét. De nem is kell! Amikor Jézus feltámadása után találkozott a tanítványokkal, rájuk lehelve adta nekik a Lélek ajándékát. Most, az ÉlesztŐre készülve hívjuk segítségül az Úr Szentlelkét, kérjük áldó jelenlétét, és várjuk, hogy áldása kísérjen. Szóljon ezen az úton most a tábor minden résztvevőjének: Vegyetek Szentlelket!


Ima

Áldalak Mindenható Istenem! Dicsőséged ragyogóbb a napnál, szereteted nagyobb mindennél. Szentséged egyedülálló a világban.

Hálát adok, hogy ennek ellenére nem távoli uralkodó vagy, hanem kiválasztasz magadnak, megszólítasz és elhívsz. Köszönöm, hogy én is tagja lehetek szövetségednek, aminek nap, mint nap érzékelhető áldásai vannak.

Bocsásd meg, hogy oly gyakran megfeledkezek a szent hovatartozásról, és szavaimmal, tetteimmel az ellenkezőjét tanúsítom. Bocsáss meg az ellened és felebarátaim ellen elkövetett bűnökért!

Kérlek, Uram, Jézus, ígéreted szerint töltsd ki rám Szentlelkedet! Áradjon ki rám is a lángnyelv, hogy én is mindhalálig hű szolgád lehessek! Vezess a felismerésre, hogy veled érdemes igazán élni, és Lélekben és igazságban imádni téged! Jövel, teremtő Szentlélek! Ámen.

Szepessy Mátyás

Fotó: Molnár Zsófia

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.